Môn Toán Lớp 5 một số giấy đủ in cho 14000 bản sách mỗi bản có 210 trang mỗi trang có 28 dòng. Cũng số giấy đó nay in 1 trang 30 dòng thì in được bao

Question

Môn Toán Lớp 5 một số giấy đủ in cho 14000 bản sách mỗi bản có 210 trang mỗi trang có 28 dòng. Cũng số giấy đó nay in 1 trang 30 dòng thì in được bao nhiêu bản sách cùng loại Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reese 4 phút 2022-07-30T08:58:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T08:59:32+00:00

             Bài giải
  `1` bản sách có số dòng là :

     `210` x `28 = 5880` ( dòng )

  Nếu `1` trang có `30` dòng vậy

  có tất cả số trang là :

    `5880 : 30 = 196` ( trang )

           Đáp số : `196` trang .

   

  0
  2022-07-30T08:59:37+00:00

  Số dòng một bản sách là:

  $\text{210 x 28 = 5880 ( dòng )}$

  Số trang nếu in 1 trang 30 dòng là:

  $\text{5880 : 30 = 196 (trang)}$

  Đáp số: $\text{196 trang}$

  #banhquyy

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )