Môn Toán Lớp 5 một thư viện có 6000 quyển sách cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại được tăng thêm 20 % ( so với số sách của năm trước ) hỏi sau 2

Question

Môn Toán Lớp 5 một thư viện có 6000 quyển sách cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại được tăng thêm 20 % ( so với số sách của năm trước ) hỏi sau 2 năm thư viện đó có tất cả bao nhiêu quyển sách Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valerie 4 tháng 2022-01-13T11:10:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T11:11:25+00:00

  1 năm sau thư việt đó có số quyển sách là:

    6000 + (6000 x 20%) = 7200 (quyển)

  2 năm sau thư việt đó có số quyển sách là:

    7200 + (7200 x 20%) = 8640 (quyển)

          Đáp số:….

  0
  2022-01-13T11:12:08+00:00

  `\text{Số sách của thư viện tăng sau 1 năm là:}`

  `\text{6000 × ( 100% + 20% ) = 7200( quyển sách )}`

  `\text{Số sách của thư viện tăng sau 2 năm là:}`

  `\text{7200 × ( 100% + 20% ) = 8640 ( quyển sách )}`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )