Môn Toán Lớp 5 Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng 5 chiều dài. a) Tính diện tích thửa ruộng đó. b) Người ta trồng lúa trên

Question

Môn Toán Lớp 5 Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng 5 chiều dài.
a) Tính diện tích thửa ruộng đó.
b) Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, biết rằng cứ 100m? thu hoạch được 60kg thóc. Hỏi trên cả thửa
ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
Giải dùm mình
với mọi người Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-mot-thua-ruong-hinh-chu-nhat-co-chieu-dai-60m-chieu-rong-bang-5-chieu-dai-a-tinh

in progress 0
Adalynn 3 ngày 2022-01-14T22:05:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T22:06:16+00:00

  Bài giải 

  Chiều rộng thửa ruộng là : 60 x 2/3 = 40 ( m )

  a) Diện tích thửa ruộng là : 60 x 40 =2400 ( m2 ) 

  b) 2400 m2 gấp 100 m2 là : 2400 : 100 = 24 ( lần )

    Khối lượng thóc trên cả thửa ruộng người ta thu hoạch là : 

  24 x 60 = 1440 ( kg thóc )

   1440 kg = 14,4 tạ 

  đáp số : a) 2400 m2

  b) 14,4 tạ thóc

  # chúc bạn học tốt

  0
  2022-01-14T22:06:16+00:00

  Giải

  a,         Chiều rộng của thửa ruộng là:

                  60 x 2/3 = 40 (m)

              Diện tích thửa ruộng đó là:

                  60 x 40 = 2400 (m²)

  b,         Số kg thóc người ta thu được là:

                  2400 : 100 x 60 = 1440 (kg)

   Số tạ thóc là: 1440(kg) = 14,4 tạ thóc

                   Đáp số : a,300m²

                                 b,14,4 tạ thóc

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )