Môn Toán Lớp 5 Một thửa ruộng hình chữ nhật, có chiều rộng bằng 3/8 chiều dài và có chu vi bằng chu vi của một thứa ruộng hình vuông cạnh 32m. Tính di

Question

Môn Toán Lớp 5 Một thửa ruộng hình chữ nhật, có chiều rộng bằng 3/8 chiều dài và có chu vi bằng chu vi của một thứa ruộng hình vuông cạnh 32m. Tính diện tich thừa ruộng,
Ai giúp mình với làm ơn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-mot-thua-ruong-hinh-chu-nhat-co-chieu-rong-bang-3-8-chieu-dai-va-co-chu-vi-bang-c

in progress 0
Liliana 2 tuần 2022-05-07T03:54:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T03:55:22+00:00

  giải:

   chu vi thửa ruộng vuông là:

  32×4= 128(m)

  vì chu vi thửa ruộng hình vuông bằng với chu vi một thửa ruộng hcn nên chu vi hcn là: 128m

  nửa chu vi hcn là:

  128:2=64(m)

  chiều rộng của một thửa ruộng hcn đó là:

  64×8=512(m)

  chiều dài của một thửa ruộng hcn đó là:

  64×3=192(m)

  diện tích thửa ruộng hcn đó là:

  512×192=98304(m2)

  đáp số: 98304 m2

  0
  2022-05-07T03:55:29+00:00

  Đáp án:

   chu vi 1 thửa ruộng hình vuông là

  32*4=128 (m)

  ta có sơ đồ

  cr :|—–|—–|——|

  cd:|—–|—–|——|—–|—–|——|——|—–|

  chiều dài hình chữ nhật là

  128:2*8=512(m)

  cr hình chữ nhật là

  128:2*3=18(m)

  s thửa ruộng là

  512*18=9216(m vuong)

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )