Môn Toán Lớp 5 Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 36m.Diện tích thửa ruộng đó bằng một thửa ruộng hình vuông có chu vi bằng 96m a

Question

Môn Toán Lớp 5 Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 36m.Diện tích thửa ruộng đó bằng một thửa ruộng hình vuông có chu vi bằng 96m
a) Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang?
b) Biết hiệu hai đáy là 10m,tính độ dài mỗi cạnh đáy hình thang Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kylie 2 tháng 2022-10-04T01:38:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T01:39:45+00:00

  Đáp án:

  a) $16$ m

  b) $41 m; 31 m$

  Giải thích cách làm:

  a)

  Cạnh mảnh đất hình vuông là:

               $96 : 4 = 24$ (m)

  Diện tích mảnh đất hình vuông là:

  $24 \times 24 = 576$ (m2)

  Vậy diện tích của thửa ruộng hình thang là $576$ m2.

  Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

  $576 : 36 = 16$ (m)

  b)

  Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: $36 \times  2 = 72$ (m)

  Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

           $ (72 – 10 ) : 2 = 31$( m )

   Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

              $72 – 31 = 41$ (m)

  0
  2022-10-04T01:39:55+00:00

  Cạnh của thửa ruộng hình vuông là:

             96 ÷ 4 = 24 (m)

  Diện tích của thửa ruộng hình vuông / thửa ruộng hình thang là:

             24 × 24 = 576 (m²)

  Tổng hai đáy của thửa ruộng hình thang là:

             36 × 2 = 72 (m)

  Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

             576 × 2 ÷ 72 = 16 (m)

  Đáy bé dài số mét là:

             (72 – 10) ÷ 2 = 31 (m)

  Đáy lớn dài số mét là:

             72 – 31 = 41 (m)

                     Đáp số: a) 16 m.

                                   b) Đáy bé: 31 m, đáy lớn: 41 m.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )