Môn Toán Lớp 5 Mua 36 bộ quần áo như nhau phải trả 1 980 000 đồng. Hỏi mua 18 bộ quần áo như thế phải trả bao nhiêu tiền?Tính = 2 cách

Question

Môn Toán Lớp 5 Mua 36 bộ quần áo như nhau phải trả 1 980 000 đồng. Hỏi mua 18 bộ quần áo như thế phải trả bao nhiêu tiền?Tính = 2 cách Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sarah 4 tháng 2022-11-08T21:41:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-08T21:43:04+00:00

   C1 :Giá 1 bộ quần áo :

  198000 : 36 =55000 ( đồng )

  Giá 18 bộ quần áo :

   55000 x 18 =990000 (đồng )

  Đ/S : 99000đồng

  C2 : Ta thấy : 38 = 18 x 2

  => Mua 18 bộ quần áo hết : 1980000 : 2 = 990000 ( đồng )

  Vậy mua 18 bộ hết 99000 đồng !

   

  0
  2022-11-08T21:43:41+00:00

  Đáp án:

  `990000` đồng

  Giải thích các bước giải:

  Cách `1`
  `36` gấp `18` số lần là:
  `36:18=2`(lần)
  Mua `18` bộ quần áo như thế phải trả số tiền là:
  `1980000:2=990000`(đồng)
  Đáp số:`990000` đồng
  Cách `2`
  Mua `1` bộ quần áo mất số tiền là:
  `1980000:36=55000`(đồng)
  Mua `18` bộ quần áo như thế hết số tiền là:
  `55000xx18=990000`(đồng)
  Đáp số:`990000` đồng

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )