Môn Toán Lớp 5 Năm 2000 tuổi của Mai bằng tổng các chữ số của năm sinh . Hỏi năm nay Mai bao nhiêu tuổi ?

Question

Môn Toán Lớp 5 Năm 2000 tuổi của Mai bằng tổng các chữ số của năm sinh . Hỏi năm nay Mai bao nhiêu tuổi ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Claire 6 ngày 2022-01-11T04:37:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-11T04:39:28+00:00

  +Đáp án: 38 tuổi

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi năm sinh của Mai là 19ab.

  Ta có: 

   2000-19ab                     =1+9+a+b

  (1900+100) – (1900+ab) = 10+a+b

  1900+100-1900-ab         = 10+a+b

  100-ab                             =10+a+b

  100-(10a+b)                    = 10+a+b

  100-10                             = 10a+b+a+b

  90                                     = 11a + 2b

  Vì 90 và 2b là số chẵn nên 11a cũng là số chẵn

  Vì b nhỏ hơn 10 nên chỉ có trường hợp a=8 và b=1 

  => Năm sinh của Mai là 1981

  => Hiện nay Mai 38 tuổi

   

   

  0
  2022-01-11T04:39:48+00:00

  Đáp án: gọi năm sinh mai là 19ab
  tuổi của mai năm 2000 lầ: 2000-19ab=1+9+a+b

   –> 100-10a-b=10+a+b–>11a+2b=90. do 2b>=18–>72<=11a<=90

  –> a=7 hoặc 8.

  do 90 và 2b là số chẵn nên a cũng là số chẵn–> a=8–>b=1

  –> năm nay mai 2000-1981=19 tuổi

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )