Môn Toán Lớp 5 Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài và trong của một cái thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 75cm, chiều rộng 43cm, chiều cao 28cm[thùng có

Question

Môn Toán Lớp 5 Người ta sơn toàn bộ mặt ngoài và trong của một cái thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 75cm, chiều rộng 43cm, chiều cao 28cm[thùng có nắp] a/ Tính diện tích cần sơn b/Cứ mỗi m2 thì sơn hết 32000 đồng .Tính số tiền sơn cái hộp đó. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hailey 4 tháng 2022-08-07T12:34:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T12:36:12+00:00

  a) Diện tích toàn phần của thùng là:

          $(75+43)\times2\times28+75\times43\times2=13058$ ($cm^{2}$) $=1,3058$ $m^{2}$ 

  Diện tích cần sơn là:

           $1,3058\times2=2,6116$ ($m^{2}$)

  b) Số tiền sơn cái hộp đó là:

         $2,6116\times32 000=83571,2$ (đồng)

              Đáp sô: $83571,2$ đồng

   

  0
  2022-08-07T12:36:58+00:00

  Diện tích cái thùng là:

  (75+43)*2*28= 6608cm2

  Diện tích 1 mặt cái thùng là:

  75*43= 3225 cm2

  Diện tích cần sơn là:

  6608+3225*2=13058 cm2

  Đổi13058cm2= 1.3058 m2

  Số tiền sơn cái thùng đó là:

  32000*1.3058=41785

   

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )