Môn Toán Lớp 5 Nửa chu vi khu vườn hcn 0,55km.chiều rộng bằng 5/6 chiều dai.tính diện tích khu vườn bằng bao nhiêu m

Question

Môn Toán Lớp 5 Nửa chu vi khu vườn hcn 0,55km.chiều rộng bằng 5/6 chiều dai.tính diện tích khu vườn bằng bao nhiêu m Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adalynn 8 tháng 2022-09-01T15:30:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T15:32:01+00:00

  Lời giải:

  Đổi: 0,55km = 550 m.

  Coi chiều rộng hình chữ nhật đó là 5 phần bằng nhau thì chiều dài bằng 6 phần như vậy.

  Tổng số phần bằng nhau là:

  5 + 6 = 11 (phần)

  Chiều dài hình chữ nhật đó là:

  550 : 11 x 6 = 300 (m)

  Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

  550 – 300 = 250 (m)

  Diện tích khu vườn đó là:

  300 x 250 = 75 000 (\(m^2\))

  Đáp số: 75 000 \(m^2\).

  Giải thích:

  Đây là dạng Bài toán tổng – tỉ

  Chiều rộng bằng `5/6` chiều dài, coi chiều dài bằng 6 phần bằng nhau, thì chiều rộng bằng 5 phần.

  Tổng chiều dài và chiều rộng bằng 5+6=11 phần bằng nhau.

  mon-toan-lop-5-nua-chu-vi-khu-vuon-hcn-0-55km-chieu-rong-bang-5-6-chieu-dai-tinh-dien-tich-khu-v

  0
  2022-09-01T15:32:29+00:00

  Đáp án: 75000m vuông; 

   

  Giải thích các bước giải:

                   Đổi: 0,55 km= 550 m

  Tổng số phần bằng nhau là:

         5+6=11( phần )

  Chiều dài khu vườn đó là:

         ( 550:11 ) x 6= 300 ( m )

  Chiều rộng khu vườn đó là:

          550 – 300 = 250 ( m )

  Diện tích khu vườn đó là: 

          300 x 250 = 75000 ( m vuông )

                     

                            Đáp số: 75000m vuông;

  Chúc bn học tốt 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )