Môn Toán Lớp 5 rút gọn phân số sau: 4545 … 4550 (có 2020 chữ số) _______________ 5454 … 5460 (có 2020 chữ số)

Question

Môn Toán Lớp 5 rút gọn phân số sau:
4545 … 4550 (có 2020 chữ số)
_______________
5454 … 5460 (có 2020 chữ số) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Samantha 4 phút 2022-12-31T19:42:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-12-31T19:43:22+00:00

  Đáp án:

   `5/ 6`

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  `\quad {\underbrace{4545…4550}_{2020\ chữ \ số}}/{\underbrace{5454…5460}_{2020\ chữ \ số}`

  `={ \underbrace{4545…4550}_{2020\ chữ \ số} : \underbrace{9090…90910}_{2019\ chữ \ số}}/{\underbrace{5454…5460}_{2020\ chữ \ số}: \underbrace{9090…90910}_{2019\ chữ \ số}`

  `=5/ 6`

  0
  2022-12-31T19:44:06+00:00

  Đáp án:

  `↓↓↓↓` 

  Giải thích các bước giải:

   $\dfrac{(\underbrace{4545…4550}_{\text{$2020$ số hạng}})}{(\underbrace{5454….5460}_{\text{$n$ số hạng}})}$`=`  $\dfrac{(\underbrace{4545…4550}_{\text{$2020$ số hạng}}) :(\underbrace{9090…9010}_{\text{$2019$ số hạng}})}{(\underbrace{5454….5460}_{\text{$n$ số hạng}}):(\underbrace{9090…9010}_{\text{$2019$ số hạng}})}$`= 5/6`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )