Môn Toán Lớp 5 Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: $\frac{7}{3}$ , $\frac{11}{7}$ , $\frac{1}{5}$

Question

Môn Toán Lớp 5 Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần:
$\frac{7}{3}$ , $\frac{11}{7}$ , $\frac{1}{5}$ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
6 ngày 2022-07-29T11:57:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T11:59:00+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  $\frac{1}{5}$ < 1 nên phân số này là bé nhất. 

  Ta so sánh : $\frac{7}{3}$  $\frac{11}{7}$

  = $\frac{49}{21}$ 

  $\frac{11}{7}$ $\frac{33}{21}$ 

  $\frac{49}{21}$  > $\frac{1}{5}$

  Nên $\frac{1}{5}$ <

  Vậy sắp xếp theo thứ tự tăng dần là :

  $\frac{1}{5}$; $\frac{11}{7}$ ; $\frac{7}{3}$  

  BLACKPINK WONDERLAND 

  0
  2022-07-29T11:59:28+00:00

  ~ Bạn tham khảo ~

  Ta có :

  ` 7/3 ; 11/7 > 1`

  `1/5 > 1`

  Ta so sánh : `7/3` và `11/7`

  ` 7/3 = 49/21`

  `11/7 = 33/21`

  Mà `49/21 > 33/21`

  Nên `11/7 < 7/3`

  Vậy sắp xếp theo thứ tự tăng dần là :

  ` 1/5 ; 11/3 ; 7/3`

  $#Vịt vàng$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )