Môn Toán Lớp 5 Số lít nước mắm của một của hàng được chia đều cho các can 9 lít . Nếu chia số nước mắm đó vào các can 6 lít thì cần số can nhiều hơn s

Question

Môn Toán Lớp 5 Số lít nước mắm của một của hàng được chia đều cho các can 9 lít . Nếu chia số nước mắm đó vào các can 6 lít thì cần số can nhiều hơn số can 9l là 5 can . Hỏi cửa hàng có bao nhiêu lít nước mắm ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Everleigh 3 tháng 2022-02-22T16:40:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T16:42:03+00:00

  Đáp án:

  `90` lít

  Giải thích các bước giải:

   Can `9l` hơn can `6l` số lít là:

             `9-6 = 3` (`l`)

  `5` can `6l` có số lít nước mắm là:

              `5 xx 6 = 30` (`l`)

  Có tất cả số can `9l` là:

             `30: 3 =10` (can)

  Cửa hàng có số lít nước mắm là:

            `10 xx 9 = 90` (`l`)

                 Đáp số: `90l`.

  Gia Sư Bình Dươngảo mong được hay nhất , cá 100% là đúng

  0
  2022-02-22T16:42:16+00:00

  Đáp án:cửa hàng có 90 lít nước mắm

   

  Giải thích các bước giải:

  Mỗi can 9 lít hơn mỗi can 6 lít số nước mắm là:
                   9 – 6 = 3 (lít)

  5 can 6 lít có số lít nước mắm là:

                   5 x 6 = 30(lít)

  Số can 9 lít là:

               30 : 3 = 10(can)

  Số lít nước mắm của hàng đó có là:

                  10 x 9 = 90(lít)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )