Môn Toán Lớp 5 Theo dự định một đội công nhân phải làm trong 15 ngày , mỗi ngày lắp 200 m đường ống thì mới lắp xong đường ống nước cho khu dân phố .

Question

Môn Toán Lớp 5 Theo dự định một đội công nhân phải làm trong 15 ngày , mỗi ngày lắp 200 m đường ống thì mới lắp xong đường ống nước cho khu dân phố . Do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày đội công nhân đó làm được nhiều hơn dự định 50m đường ống . Hỏi đội công nhân đó phải làm trong bao lâu để lắp xong đường ống đó ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amaya 8 tháng 2022-09-01T07:45:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T07:46:24+00:00

  $\text{ Đường ống cần phải lắp thêm số m là :}$

  $\text{ 200 x 15 = 3000 (m)}$

  $\text{Khi cải tiến kĩ thuật thì đội công nhân làm ống nước trong số ngày là :}$

  $\text{200 + 50 = 250 (m)}$

  $\text{Đội công nhân đó rắp đường ống trong số ngày là :}$

  $\text{3000 : 250 = 12 (ngày)}$

  $\text{Đáp số : 12 ngày}$

  0
  2022-09-01T07:46:33+00:00

  Bài giải

  Số mét đường ống cần phải lắp là:

  `200`x`15=3000` (`m`)

  Nếu cải tiến kỹ thuật thì mỗi ngày đội công nhân đó lắp được số ống là:

  `200+50=250` (`m`)

  Số ngày cần có để đội công nhân lắp xong đường ống đó là:

  `3000: 250=12` (ngày)

  Đáp số: `12` ngày.

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )