Môn Toán Lớp 5 Tỉ số phần trăm của 28 và 60 là?

Question

Môn Toán Lớp 5 Tỉ số phần trăm của 28 và 60 là? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jasmine 4 ngày 2022-05-09T08:25:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. minhuyen
  0
  2022-05-09T08:26:34+00:00

  Đáp án:

  $46,66…\%$.

  Giải thích các bước giải:

  Tỉ số phần trăm của hai số là:

             $28:60=0,4666…=46,66…\%$.

                       Đáp số: $46,66…\%$.

  0
  2022-05-09T08:26:43+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Tỉ số phần trăm của `28` và `60` là:

  `28:60xx100%=46,666…%`

  Đáp số:`46,666…%`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )