Môn Toán Lớp 5 tìm 4 số chẵn liên tiếp biết TBC của 4 số đó là 9

Question

Môn Toán Lớp 5 tìm 4 số chẵn liên tiếp biết TBC của 4 số đó là 9 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Skylar 4 tháng 2022-01-06T13:47:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T13:48:35+00:00

   

   

  Giải thích các bước giải:

  $\text{Vì đây là các số chẵn liên tiếp nên có thể coi rằng 9 là trung bình cộng của số đầu và cuối}$

  $\text{Khoảng cách của số đầu và cuối là :}$     `2 × ( 4 – 1 ) = 6`

  $\text{Tổng của số đầu và số cuối là :}$        `9 × 2 = 18`

  $\text{Số cuối là :}$         `( 18 + 6  ) : 2 = 12`

  $\text{Vậy các số chẵn liên tiếp đó là :6 ; 8 ; 10 ; 12}$

  0
  2022-01-06T13:48:41+00:00

  Vì đây là các số chẵn liên tiếp nên có thể coi rằng 9 là TBC của số đầu và cuối

  Khoảng cách của số đầu và cuối là :  

                2 x ( 4 – 1 ) = 6

  Tổng của số đầu và số cuối là :

                9 x 2 = 18
  Số cuối là :

                ( 18 + 6  ) : 2 = 12
  Vậy các số chẵn liên tiếp đó là : 12-6;12-4;12-2;12;6;8;10;12

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )