Môn Toán Lớp 5 Tìm x: a) 25,63 – x : 4 =1,63 ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………

Question

Môn Toán Lớp 5 Tìm x: a) 25,63 – x : 4 =1,63
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
b/ 4,5 – x + 1,2 = 3,5
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melody 6 ngày 2022-05-07T02:15:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T02:16:45+00:00

  Giải thích các bước giải:

   `a,25,63-x:4=1,63`

  `x:4=25,63-1,63`

  `x:4=24`

  `x=24×4`

  `x=96`

  ` Vậy  x= 96`

  `b, 4,5 – x + 1,2=3,5`

  ` 4,5 – x=3,5-1,2`

  ` 4,5 – x=2,3`

  `x=4,5-2,3`

  `x=2,2`

  ` Vậy  x=2,2`

  0
  2022-05-07T02:17:26+00:00

  a) 25,63-x:4=1,63
  x:4=25,63-1,63
  x:4=24
  x=24×4
  x=96
  b) 4,5-x+1,2=3,5
  4,5-x=3,5-1,2
  4,5-x=2,3
  x=4,5-2,3
  x=2,2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )