Môn Toán Lớp 5 Tìm bằng cách thuận tiện nhất: A=0,025•628+36,2•25%+1/4

Question

Môn Toán Lớp 5 Tìm bằng cách thuận tiện nhất:
A=0,025•628+36,2•25%+1/4 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eloise 1 năm 2022-05-07T13:13:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T13:14:49+00:00

  `A = 0,025 × 628 + 36,2 × 25% + 1/4`

  `A = 0,025 × 10 × 62,8 + 36,2 × 25/100 + 25/100`

  `A = 0,25 × 62,8 + 36,2 × 0,25 + 0,25`

  `A = 0,25 × (62,8 + 36,2 + 1)`

  `A = 0,25 × 100`

  `A = 25`

 1. giangnguyen
  0
  2022-05-07T13:14:59+00:00

  Đáp án:

  `A=25`

  Giải thích các bước giải:

  `A=0,025.628+36,2.25%+1/4`
  `A=25/1000 . 628+362/10 . 25/100+1/4`
  `A=1/40 . 628 + 181/5 . 1/4+1/4`
  `A=1/4 . 1/10 . 628 +181/5 . 1/4 + 1/4 . 1`
  `A=1/4 . 314/5 +181/5 . 1/4+1/4 . 1`
  `A=1/4.(314/5+181/5+1)`
  `A=1/4 . (495/5+5/5)`
  `A=1/4 . 500/5`
  `A=25`
  Vậy `A=25`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )