Môn Toán Lớp 5 tìm x biết: 99,99<44,xx+xx,44<122,21 Tìm a, b, c, d biết: a, bcd + ab, cd + abc, d + abcd = 1765,379

Question

Môn Toán Lớp 5 tìm x biết: 99,99<44,xx+xx,44<122,21 Tìm a, b, c, d biết: a, bcd + ab, cd + abc, d + abcd = 1765,379 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bella 1 năm 2022-05-08T19:08:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T19:09:59+00:00

  Bài 1

  44,xx + xx,44 để lớn hơn 99,99 thì hàng phần nguyên là 44 + xx phải lớn hơn 99 suy ra, x có thể bằng 6 ; 7 ; 8 ; 9 .

   Mà nếu x =7 thì 44,77 + 77,44 =122,21 nhưng x < 122,21 suy ra 5<x < 7 . Vậy x = 6.

  Bài 2:

  Ta có:

        a,bcd

  +

      ab,cd

  +

    abc,d

  +

  abcd

  1765,379

  Từ biểu thức trên ta thấy D hạ D = 9 . Suy ra D là 9. Nếu D = 9 thì 9 + C=7 vì 9 + C không thể là 7 nên suy ra 9 + C=17.

  C =17-9=8. Vậy C = 8 .

  B + 8 +9 (nhớ 1)=3.Mà 9+8+1=18 suy ra b+9+8+1=23 .B =

    23 -8-9-1=5 .Suy ra B =5

  A+B+C+D=5 mà B+C+D=22 suy râ=25-22-2=1

  Vâyj A=1,B=5,C=8 ,D=9

  0
  2022-05-08T19:10:08+00:00

  Đáp án:

  Bài 1. 

  Bài 2. Số a, b, c, d cần tìm lần lượt là : 1, 5, 8, 9.

  Giải thích các bước giải:

  Câu 2.

  Khi dịch chuyển dấu phẩy sang phải 1, 2, … chữ số thì giá trị của số đó gấp lên 10, 100m,… lần.

  Coi số thập phân a,bcd là 1 phần thì số ab,cd bằng 10 phần; số a,bcd bằng 100 phần; số abcd bằng 1000 lần như thế.

  Tổng số phần bằng nhau là :

  1+10+100+1000 = 1111 (phần)

  Số thập phân a,bcd có giá trị là :

  1765,379 : 1111 = 1,589 

  Số a, b, c, d cần tìm lần lượt là : 1, 5, 8, 9.

  Câu 1.

  Tổng \(44,xx+xx,44\) là số có 5 chữ số với 2 chữ số sau dấu thập phân.

  Vậy nên giá trị của \(x\) phải lớn hơn \(5\).

  Đặt tính thẳng hàng rồi nhẩm giá trị của \(x\) ta được \(x=6\).

  mon-toan-lop-5-tim-biet-99-99-44-44-122-21-tim-a-b-c-d-biet-a-bcd-ab-cd-abc-d-abcd-1765-379

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )