Môn Toán Lớp 5 tim mot phan so co mau so hon tu so 52 don vi va phan so do bang phan so 51/85

Question

Môn Toán Lớp 5 tim mot phan so co mau so hon tu so 52 don vi va phan so do bang phan so 51/85 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
2 tháng 2022-10-04T02:23:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T02:25:09+00:00

  `@Kem`

  Giải thích các bước giải:

  Đổi `51/85 = 3/5`

  `⇒` Tỉ số giữa tử số và mẫu số là `3/5`

  Hiệu số phần bằng nhau là: `5 – 3 = 2` (phần)

  Tử số của phân số đó là: `52 ÷ 2 × 3 = 78`

  Mẫu số của phân số đó là: `52 + 78 = 130`

  Vậy phân số đó là `78/130`

  0
  2022-10-04T02:25:28+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  `51/85` = `3/5`

  Ta có sơ đồ

  Tử số : !—–!—–!—–!

  Mẫu số : !—–!—–!—–!—–!—–!

  Tử số là

  52 : ( 5-3 ) x 3 = 78

  Mẫu số là

  52 : ( 5-3) x 5 = 130

  ⇒ Phân số đó là `78/130`

    

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )