Môn Toán Lớp 5 tìm một số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và có tổng các chữ số bằng 14. Số đó là

Question

Môn Toán Lớp 5 tìm một số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và có tổng các chữ số bằng 14. Số đó là Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arya 16 phút 2022-09-18T00:34:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T00:35:48+00:00

  Số lớn nhất có `3` chữ số khác nhau là: `987`

  Tổng của các chữ số là: `987 = 9+8+7 = 24`

  Nhưng 24 không bằng 14

  `=>` thì tổng của các chữ sô treen phải giảm đi 10 đơn vị

  `=>` `14=9+5+0;9+4+1;9+3+2;……`

  Ta có thể thấy các số có tổng sau số 9 đều=5 

  `=>`Ta chọn 5 là số hàng chục và 0 hàng đơn vị

  `=>`Ta có số 950 là số lớn nhất có `3` chữ số khác nhau(Chọn số 9 vì số chín là chữ số lớn nhất).

  Vậy số cần tìm là `950`

  0
  2022-09-18T00:36:33+00:00

  tìm một số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau và có tổng các chữ số bằng 14. Số đó là: `950`

                             `=>` `9+5+0=14`    Đáp án là: `950`  

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )