Môn Toán Lớp 5 . Tìm số hạng tiếp theo của dãy sau: 10; 13; 18; 26; …

Question

Môn Toán Lớp 5 . Tìm số hạng tiếp theo của dãy sau: 10; 13; 18; 26; … Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Clara 12 tháng 2022-05-07T19:19:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T19:20:04+00:00

  Ta có: 13-10=3

             18-13=5

             26-18=8

  Mà 3 + 5 =8

  => số hạng tiếp theo sẽ = số hạng trước số hạng tiếp theo cộng với hiệu của 2 cặp đằng trước số hạng tiếp theo đó

  =>26+(5+8)=39

       39+(8+13)=60

      …..

  =>dãy số :10; 13; 18; 26; 39; 60; 94; 149…

  0
  2022-05-07T19:20:29+00:00

  `text{promax123}`

  `text{Đáp án :}`

  `text{39}`

  `text{Giải thích :}`

  `text{Ta có :}`

  `text{    10 + 3 = 13}`

  `text{    13 + 5 = 18}`

  `text{    18 + 8 = 26}`

  `text{⇒ 3 + 5 = 8}`

  `text{⇒26 + ( 5 + 8 ) = 39}`

  `text{Vậy số hạng tiếp theo của dãy sau : 10; 13; 18; 26; … ⇒ 39}`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )