Môn Toán Lớp 5 tính bằng cách hợp lí : 10.11+11.12+12.13…98.99 + 99.100

Question

Môn Toán Lớp 5 tính bằng cách hợp lí :
10.11+11.12+12.13…98.99 + 99.100 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Margaret 36 phút 2022-07-30T10:06:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T10:07:31+00:00

  Đáp án: ` 4954,05 `

   

  Giải thích các bước giải:

  Đặt A=10,11+11,12+12,13+…..+97,98+98,99+99,100

  = 10,11 + 11,12 + 12,13 + . . .+ 98,99 + 99,10

  Ta có : 10,11 = 10 + 0,11 11,12 = 11 + 0,12 12,13 = 12 + 0,13 . . . . . . . . . . . . . . 97,98

  = 97 + 0,98 98,99

  = 98 + 0,99 99,10

  = 99 + 0,10

  Đặt B = 10 + 11 + 12 + 13 + . .. +98 + 99

  và C = 0,11 + 0,12 + 0,13 + . . . .+ 0,98 + 0,99 + 0,10

  ⇒100C = 11 + 12 + 13 + . . .+ 98 + 99 + 10

  Ta chỉ việc tính B là suy ra C 

  B = 10 + 11 + 12 + 13 + . .. +98 + 99

  B = (10+99)+(11+98)+(12+97)+. . . +(44+65) + (45 + 64)

  Vì từ 10 đến 99 có tất cả 90 số .

  Ta sẽ có 90/2 = 45 cặp

  Mỗi cặp có tổng là 10 + 99 = 11 + 98 = . .= 45 +64 = 109

  Vậy ta có B = 45.109 = 4905

  Với A = 4905 .

  Ta thấy 100C = 10 + 11 + 12 +. . + 98 + 99 =B

  ⇒100C = 4905 .

  Hay C = 4905/100 = 49,05

  Vậy A = B + C = 4905 + 49,05 = 4954,05

   

  0
  2022-07-30T10:08:24+00:00

  Đặt `B=10.11+11.12+12.13+…+98.99+99.100`
  `3B=10.11.3+11.12.3+12.13.3+…+98.99.3+99.100.3`
  `3B=10.11.(12-9)+11.12.(13-10)+…+98.99.(100-97)+99.100.(101-98)`
  `3B=10.11.12-10.11.9+11.12.13-11.12.10+…+98.99.100-98.99.97+99.100.101-99.100.98`
  `3B=99.100.101-9.10.11`
  `3B=999900+990`
  `3B=1000890`
  `B=1000890:3`
  `B=333630`
   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )