Môn Toán Lớp 5 Tính bằng cách thuận tiện nhất: ( 1- 1/2 ) * (1- 1/3 )* ( 1- 1/4)*( 1- 1/5)

Question

Môn Toán Lớp 5 Tính bằng cách thuận tiện nhất:
( 1- 1/2 ) * (1- 1/3 )* ( 1- 1/4)*( 1- 1/5) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-tinh-bang-cach-thuan-tien-nhat-1-1-2-1-1-3-1-1-4-1-1-5

in progress 0
Reese 1 năm 2022-04-07T21:05:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. hoaianh
  0
  2022-04-07T21:06:32+00:00

  Đáp án:

  Cho mik xin ctlhn nha bn

  Huhu

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-toan-lop-5-tinh-bang-cach-thuan-tien-nhat-1-1-2-1-1-3-1-1-4-1-1-5

  0
  2022-04-07T21:07:02+00:00

  Đáp án:

  \[\frac{1}{5}\]

  Giải thích các bước giải:

  \[\begin{array}{l}
  \left( {1 – \frac{1}{2}} \right)*\left( {1 – \frac{1}{3}} \right)*\left( {1 – \frac{1}{4}} \right)*\left( {1 – \frac{1}{5}} \right)\\
  = \frac{{2 – 1}}{2}*\frac{{3 – 1}}{3}*\frac{{4 – 1}}{4}*\frac{{5 – 1}}{5}\\
  = \frac{1}{2}*\frac{2}{3}*\frac{3}{4}*\frac{4}{5} = \frac{1}{5}
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )