Môn Toán Lớp 5 Tính bằng cách thuận tiện nhất a,38,25 – 18,25 +21,64 – 11,64 + 9,93 c,72,9 * 99 + 72 + 0,9 b,45,28 + 52,17 – 15,

Question

Môn Toán Lớp 5 Tính bằng cách thuận tiện nhất
a,38,25 – 18,25 +21,64 – 11,64 + 9,93 c,72,9 * 99 + 72 + 0,9
b,45,28 + 52,17 – 15,28 – 12,17 d,0,8 * 96 + 1,6 * 2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Isabelle 2 tháng 2022-03-29T00:43:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-29T00:45:06+00:00

  38,25 – 18,25 +21,64 – 11,64 + 9,93

  =(38,25-18,25)+(21,64-11,64)+9,93

  =10+10+9,93

  =29,93

  45,28 + 52,17 – 15,28 – 12,17

  =(45,28-15,28)+(52,17-12,17)

  =30+40

  =70

  72,9×99 + 72 + 0,9 

  =72,9 ×99 + ( 72 + 0,9 )

  =72,9 ×99 + 72,9 

  =72,9 ×99 + 72,9 ×1 

  =72,9 × (99 +1)

  =72,9 × 100

  =7290

  0,8 x 96 + 1,6 x 2

  =0,8×96+0,8x2x2

  =0,8x(96+2×2)

  =0,8×100

  =80

  0
  2022-03-29T00:45:25+00:00

  a,38,25 – 18,25 +21,64 – 11,64 + 9,93

  = (38,25 – 18,25)+(21,64 – 11,64) + 9,93

  = 20 + 10 + 9,93

  = 39,93

  b, 45,28 + 52,17 – 15,28 – 12,17

  = (45,28 – 15,28) + (52,17 – 12,17)

  = 30 + 40 

  = 70

  d, 0,8 * 96 + 1,6 * 2

  = 0,8 x 96 + (0,8 x 2) x 2

  = [0,8 x 96 + 0,8 x 2] x 2

  = [0,8 x (96 + 2)] x 2

  = [0,8 x 98] x 2

  = 78,4 x 2

  = 156,8

               Câu c mình ko bt làm nên mong bạn thông cảm

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )