Môn Toán Lớp 5 tính diện tích hình thang có a/đáy lớn 8m đáy bé 75dm chiều cao 32 dm b/đáy lớn 1,9 đáy bé 1,3 chiều cao 0,9 c/ đáy lớn 2 ph

Question

Môn Toán Lớp 5 tính diện tích hình thang có
a/đáy lớn 8m đáy bé 75dm chiều cao 32 dm
b/đáy lớn 1,9 đáy bé 1,3 chiều cao 0,9
c/ đáy lớn 2 phần 3 m đáy bé 1 phần 2 m chiều cao 3 phần 5m Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hailey 5 phút 2022-07-21T08:49:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T08:51:09+00:00

  Đáp án: Đổi 8m = 80dm

   a)  Diện tích hình thang là:

           ( 80 + 75) ×32 : 2 = 2480(dm²)

   b)  Diện tích hình thang là:

              (1,9 + 1,3) ×0,9 : 2 =1,44

  c)    Diện tích hình thang là:

            (2/3 + 1/2) ×3/5 :2=7/20 (m²)

                          Đáp số: a) 2480 dm²

                                        b) 1,44

                                        c) 7/20 m²

  Gạch chéo là dấu phần nhé

   

  0
  2022-07-21T08:51:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a/đáy lớn 8m đáy bé 75dm chiều cao 32 dm: 2480 dm2

  b/đáy lớn 1,9 đáy bé 1,3 chiều cao 0,9: 1,44

  c/ đáy lớn 2 phần 3 m đáy bé 1 phần 2 m chiều cao 3 phần 5m: 7/20 m2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )