Môn Toán Lớp 5 Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh: A/11 cm B/6, 5dm C/2/5m

Question

Môn Toán Lớp 5 Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh:
A/11 cm
B/6, 5dm
C/2/5m Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Autumn 3 tháng 2022-03-29T06:53:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-29T06:54:15+00:00

  a, Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

              (11 × 11) × 4 = 484 (cm²)

  Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

              (11 × 11) × 6 = 726 (cm²)

  b, Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

              (6,5 × 6,5) × 4 = 129 (dm²)
  Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

               (6,5 × 6,5) × 6 = 193,5 (dm²)

  c, Đổi: $\frac{2}{5}$m = 0,4m

  Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

            (0,4 × 0,4) × 4 = 0,64 (m²)

  Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là:

            (0,4 × 0,4) × 6 = 0,96 (m²)

                         Đáp số: a, S$_{xq}$: 484m²

                                          S$_{tp}$: 726m²

                                       b, S$_{xq}$: 129dm²

                                           S$_{tp}$: 193,5dm²

                                        c, S$_{xq}$: 0,64m²

                                            S$_{tp}$:0,96m²

  Chúc bạn học tốt!!!!

  0
  2022-03-29T06:54:17+00:00

  Đáp án:

  Câu 1:

  Đs:

  a) Sxq = 484 cm2

  Stp=726 cm2

  b) Sxq = 169 dm2

  Stp= 253,5 dm2

  c)Sxq = 16/25 m2

  Stp= 24/25 m2

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )