Môn Toán Lớp 5 tính nhanh 38/11+ ( 13/16+ 6/11)

Question

Môn Toán Lớp 5 tính nhanh
38/11+ ( 13/16+ 6/11) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aaliyah 3 tuần 2022-05-07T04:56:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T04:58:06+00:00

  38/11+ ( 13/16+ 6/11)

  = 38/11 + 13/16 + 6/11

  =(38/11 +6/11) + 13/16

  =          64/16       + 13/16

  =               77/16

   

   

  0
  2022-05-07T04:58:27+00:00

  `38/11 + ( 13/16 + 6/11)`

  `= 38/11 + 13/16 + 6/11`

  `= ( 38/11 + 6/11) + 13/16`

  `= 4 + 13/16`

  `= 64/16 + 13/16`

  `= 77/16`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )