Môn Toán Lớp 5 Tổng của hai số bằng 1048.Biết sốc thứ nhất lớn hơn số thứ hai 360 đơn vị.Tìm hai số đó.

Question

Môn Toán Lớp 5 Tổng của hai số bằng 1048.Biết sốc thứ nhất lớn hơn số thứ hai 360 đơn vị.Tìm hai số đó.
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 21 phút 2022-09-18T09:18:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T09:20:13+00:00

  Ta áp dụng dạng toán tổng hiệu. Ở đây bài đã cho tổng = 1048, hiệu = 360

  ⇒ Áp dụng công thức lm như bình thường

  Số thứ nhất là: (1048 +360) ÷ 2= 704

  Số thứ hai là : 1048 -704 = 344

  0
  2022-09-18T09:20:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi x ,y lần lượt là số thứ nhất và thứ hai (x>y)

     Tổng hai số bằng 1048: x+y=1048

         Số thứ nhất >số thứ hai 360 đơn vị  x-y=360 

  Theo đề bài ta có 

          x+y=1048

          x-y= 360

  ⇔     360+y+y=1048

            x=360+y

  ⇔ y=344

      x=704

  Vậy số thứ nhất là : 704

         số thứ hai là :344

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )