Môn Toán Lớp 5 Tổng của hai số là 64,8 .Sau khi thêm vào số lớn 1,7 đơn vị và bớt ở số bé 1,7 đơn vị thì được số bé bằng 3/5 số lớn . Tìm hai số ban đ

Question

Môn Toán Lớp 5 Tổng của hai số là 64,8 .Sau khi thêm vào số lớn 1,7 đơn vị và bớt ở số bé 1,7 đơn vị thì được số bé bằng 3/5 số lớn . Tìm hai số ban đầu Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Savannah 1 tuần 2022-05-07T03:29:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T03:30:43+00:00

                       Bài giải

  Sau khi thêm vào số lớn 1,7 đơn vị và bớt ở số bé 1,7 đơn vị thì tổng sẽ không thay đổi

  Số lớn sau khi thêm là:

        64,8:(3+5)×5=40,5

  Số lớn ban đầu là:

        40,5-1,7=38,8

  Số bé ban đầu là:

        64,8-38,8=26

              Đáp số: Số lớn: 38,8

                           Số bé: 26.

  0
  2022-05-07T03:31:04+00:00

  Nếu thêm vào số lớn 1,7 đơn vị và bớt ở số bé 1,7 đơn vị thì tổng không thay đổi. 

  ⇒ Tổng số phần bằng nhau là:

        3 + 5 = 8 ( phần )

  Số lớn sau khi thêm là:

       64,8 : 8 × 5 = 40,5

  Số lớn ban đầu là:

       40,5 – 1,7 = 38,8

  Số bé ban đầu là:

        64,8 – 38,8 = 26

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )