Môn Toán Lớp 5 Tổng hai số là 2011. Nếu lấy số lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 4 và dư 6. Tìm hai số đó

Question

Môn Toán Lớp 5 Tổng hai số là 2011. Nếu lấy số lấy số lớn chia cho số bé thì được thương là 4 và dư 6. Tìm hai số đó Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ivy 2 tháng 2022-03-23T06:37:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-23T06:38:44+00:00

  tổng số phần bằng nhau là:

  4 + 1 = 5 (phần)

  số bé là:

  (2011 – 6) : 5 x 1= 401

  số lớn là:

  2011 – 401 = 1610

  ĐA: SB: 401

  SL : 1610

  0
  2022-03-23T06:39:12+00:00

  vì lấy số lớn chia số bé ta đc thương là 4 dư 6 nên số lớn gấp 4 lần số bé và 6 đơn vị

  ta coi số bé là 1 phần và số lớn là 5 phần như thế :

  số bé: |—–|

  số lớn |—–|—–|—–|—–|—–|

  số bé là 🙁 2011 -6) : 5 = 401

  số lớn là: 2011- 401 = 1610

  vậy số bé là 401

  số lớn là 1610

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )