Môn Toán Lớp 5 Trong đợt khảo sát chất lượng học kì 1 điểm số của 150 học sinh khối lớp 5 ở một trường tiểu học được xếp thành 4 loại giỏi khá trung

Question

Môn Toán Lớp 5 Trong đợt khảo sát chất lượng học kì 1 điểm số của 150 học sinh khối lớp 5 ở một trường tiểu học được xếp thành 4 loại giỏi khá trung bình và yếu số học sinh đạt điểm yếu bằng 7/15 số học sinh cả khối I số học sinh đạt điểm giỏi bài bằng 3/5 số học sinh đạt điểm khá.
A Tính số học sinh đạt điểm giỏi và số học sinh đạt điểm khá
B tính số học sinh đạt điểm trung bình và số học sinh đạt điểm yếu biết rằng 3/5 số học sinh đạt điểm trung bình bằng 2/3 số học sinh đạt điểm yếu
???? Mọi người giúp mình với Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hadley 8 tháng 2022-04-17T19:36:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-17T19:38:19+00:00

  Số học sinh đạt điểm khá là : 

  $150$x$\dfrac{7}{15} = 70$ ( học sinh )

  Số học sinh đạt điểm giỏi là :

  $70$x$\dfrac{3}{5}=42$ ( học sinh)

  Tỉ số học sinh đạt trung bình và số học sinh đạt yếu là :

  $\dfrac{2}{3}:\dfrac{3}{5}=\dfrac{10}{9}$

  Tổng số học sinh đạt trung bình và số học sinh đạt yếu là :

  $150-70-42=38$ ( học sinh)

  Số học sinh đạt trung bình là :

  $38:(10+9)$x$10=20$ ( học sinh)

  Số học sinh đạt yếu là :

  $38-20=18$ (học sinh)

  0
  2022-04-17T19:38:43+00:00

  Đáp án+ Các bước giải:

                                                                Bài giải 

                                               Số học sinh đạt điểm khá là:

                                                 $150$ x $\dfrac{7}{15}=70$ (học sinh)

                                               Số học sinh đạt điểm giỏi là:

                                                    $70$ x $\dfrac{3}{5}=42$ (học sinh)

                    Tỉ số học sinh đạt điểm trung bình và số học sinh đạt điểm yếu là:

                                                         $\dfrac{2}{3} : \dfrac{3}{5}=\dfrac{10}{9}$ 

                  Tổng số học sinh đạt điểm trung bình và số học sinh đạt điểm yếu là:

                                             $150-70-42=38$ (học sinh)

                                 Số học sinh đạt điểm trung bình là $10$ phần 

                                 Số học sinh đạt điểm yếu là $9$ phần

                                 Tổng là $38$ học sinh 

                                   Số học sinh đạt điểm trung bình là:

                                      $38 : (10+9)$ x $10=20$ (học sinh)

                                           Số học đạt điểm yếu là: 

                                               $38 – 20=18$ (học sinh)

                                              Đáp số: a) Học sinh khá là 70 học sinh

                                                               Học sinh giỏi là 42 học sinh

                                                         : b) Học sinh trung bình là 20 học sinh

                                                               Học sinh yếu là 18 học sinh

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )