Môn Toán Lớp 5 Viết số thập phân có 10 đơn vị 101 phần nghìn ; 32 đơn vị 4 phần nghìn

Question

Môn Toán Lớp 5 Viết số thập phân có 10 đơn vị 101 phần nghìn ; 32 đơn vị 4 phần nghìn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Samantha 5 tháng 2022-07-03T06:22:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T06:23:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  -Số thập phân có `10` đơn vị, `101` phần nghìn là: `10 + 101/1000 = 10 + 0,101 = 10,101`

  -Số thập phân có `32` đơn vị, `4` phần nghìn là: `32 + 4/1000 = 32 + 0,004 = 32,004`

  -Số thập phân có `1` đơn vị `1%` phần nghìn là: `1 + 1% : 1/1000 = 1 + 10 = 11`

  0
  2022-07-03T06:23:37+00:00

  `+` Số thập phân gồm `10` đơn vị `101` phần nghìn là : `10 + 101/1000 = 10 + 0,101 = 10,101`

  `+` Số thập phân gồm `32` đơn vị `4` phần nghìn là : `32 + 4/1000 = 32 + 0,004 = 32,004`

  `+` Số thập phân gồm `1` đơn vị `1` phần trăm `1` phần nghìn là : `1 + 1/100 + 1/1000 = 1 + 0,01 + 0,001 = 1,011`

  `#dtkc`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )