Môn Toán Lớp 5 viết thành tỉ số phần trăm a, 1,07=… 0,032 =… 9,3=- viết tỉ số phần trăm dưới dạng phân số thập phâ

Question

Môn Toán Lớp 5 viết thành tỉ số phần trăm
a, 1,07=… 0,032 =… 9,3=….
viết tỉ số phần trăm dưới dạng phân số thập phân
b, 14 % = … 6% =… 3,4 % = … 179% = … Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 4 tháng 2022-11-21T20:05:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-21T20:06:34+00:00

  a. 1,07= 107%         0,032= 3,2%        9,3= 930%

  b. 14%=$\frac{14}{100}$= $\frac{7}{50}$  

  6%= $\frac{6}{100}$= $\frac{3}{50}$  

  3,4%= $\frac{3,4}{100}$ = $\frac{17}{500}$

  179%= $\frac{179}{100}$  

   

  0
  2022-11-21T20:07:18+00:00

  Giải thích các bước giải:

   1,07 = $\frac{107}{100}$ = 107%

  0,032 = $\frac{3,2}{100}$ = 3,2% 

  9,3 = $\frac{930}{100}$ = 930%

  14% = $\frac{14}{100}$

  6% = $\frac{600}{100}$

  3,4% = $\frac{340}{100}$ = $\frac{17}{500}$

  179% = $\frac{179}{100}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )