Môn Toán Lớp 5 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Question

Môn Toán Lớp 5 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-5-yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

in progress 0
Cora 31 phút 2022-07-25T09:20:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T09:22:06+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Diện tích hình chữ nhât là:

       `3xx2=6(cm^2)`

  Bán kính 2 nửa hình tròn là:

       `2:2=1(cm)`

  Diện tích 2 nửa hình tròn là:

       `1xx1xx3,14=3,14(cm^2)`

  Diện tích hình trên là:

       `6+3,14=9,14(cm^2)`

  Chu vi hình chữ nhật là:

       `(3+2)xx2=10(cm)`

  Chu vi 2 nửa hình tròn là:

       `2xx3,14=6,28(cm)`

  Chu vi hình trên là:

       `10+6,28=16,28(cm)`

            Đáp số: `9,14cm^2;16,28cm`

   

  0
  2022-07-25T09:22:38+00:00

  2 nửa hình tròn ghép lại sẽ được 1 hình tròn 

  Bán kính của hình tròn là :

  2 : 2 = 1 ( cm )

  Diện tích hình tròn là :

  1 × 1 × 3,14 = 3,14 ( `cm^2` )

  Diện tích hình chữ nhật là :

  3 × 2 = 6 ( `cm^2` )

  Diện tích hình trên là :

  6 + 3,14 = 9,14 ( `cm^2` )

  Chu vi hình tròn là :

  1 × 2 × 3,14 = 6,28 ( cm )

  Chu vi hình chữ nhật là :

  ( 3 + 2 ) × 2 = 10 ( cm )

  Chu vi hình trên là :

  10 + 6,28 = 16,28 ( cm )

                 Đáp số : Diện tích hình trên : 9,14`cm^2`

                               Chu vi hình trên : 16,28cm

  `#dtkc`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )