Môn Toán Lớp 6 |1-2^100|+|5^50-2^100|-|11-5^50|

Question

Môn Toán Lớp 6 |1-2^100|+|5^50-2^100|-|11-5^50| Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Brielle 2 ngày 2022-11-25T09:55:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-25T09:56:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-toan-lop-6-1-2-100-5-50-2-100-11-5-50

  0
  2022-11-25T09:57:17+00:00

  `| 1 – 2^100 | + | 5^50 – 2^100 | – | 11 – 5^50 |`

  `= | 1 – 2^100 + 5^50 – 2^100 – 11 – 5^50 |`

  `= | ( 2^100 – 2^100 ) + ( 5^50 – 5^50 ) + ( 1 – 11 ) |`

  `= | 0   +   0   +  ( – 10 ) |` 

  `= | – 10 |  `      

  `= 10`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )