Môn Toán Lớp 6 1.34: tính tổng B, S=2.10+2.12+2.14+…+2.20

Question

Môn Toán Lớp 6 1.34: tính tổng
B, S=2.10+2.12+2.14+…+2.20 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
1 tuần 2022-05-07T10:30:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T10:31:27+00:00

  Đáp án: `180.`

  Giải thích các bước giải:

  `S=2.10+2.12+2.14+…+2.20`

  `S=2(10+12+14+16+18+20)`

  Ta có :

  Số số hạng là `:(20-10):2+1=6`

  Suy ra `S=2.(20+10).6:2=30.6=180`.

  0
  2022-05-07T10:32:03+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  S = 2.10 + 2.12 + 2.14 + … + 2.20

  S = (10 + 20) + (12 + 18) + (14 + 16) + … + (20 +10)

  S = 6.30

  S = 180

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )