Môn Toán Lớp 6 1. a Tìm các ước lớn hơn 10 của 115 b.Tìm các bội lớn hơn 100 và nhỏ hơn 200 của 115 c.Tìm các ước của 32

Question

Môn Toán Lớp 6 1. a Tìm các ước lớn hơn 10 của 115
b.Tìm các bội lớn hơn 100 và nhỏ hơn 200 của 115
c.Tìm các ước của 32 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Gabriella 4 ngày 2022-09-22T08:42:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T08:43:43+00:00

  a)Ta có : Ư( 115) = { 1 ; 5 ; 23 ; 115 }

      Các ước lớn hơn 10 của 115 : 25 , 115

  b)Ta có : B ( 115 ) = { 0 ; 115 ; 230 ; 345 ;  460 ;  575 ;  690 ; 805 ;  920 ;…}

      Các bội lớn hơn 100 và nhỏ hơn 200 của 115 : 115 

  c )Ta có Ư ( 32 ) = { 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16 ; 32 }

      Các ước của 32 : 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16 ; 32

   

 1. Đáp án và giải thích các bước giải:

  a)`Ư(115) = {1; 5; 23; 115}`

  Các ước lớn hơn `10` là: `23`; `115`.

  b) `B(115) = {0; 115; 230; ….}`

  Bội lớn hơn `100` và bé hơn `200` là: `115`.

  c) `Ư(32) = {1; 2; 4; 8; 16; 32}`.

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )