Môn Toán Lớp 6 1 : Các số 693 , 495 và 117 có ước chung lớn nhất là 2 : cho D = { x thuộc N*/ x thuộc BC ( 14 , 56 ) , 50 < x <150} tổng các phần tử

Question

Môn Toán Lớp 6 1 : Các số 693 , 495 và 117 có ước chung lớn nhất là
2 : cho D = { x thuộc N*/ x thuộc BC ( 14 , 56 ) , 50 < x <150} tổng các phần tử của tập hợp D là : a , 224 b : 56 c , 168 d , 112 Câu 3 : Cho sô 39mn chia hết cho 5 và k chia hết cho 2 . Biết n - m = 2 Giá trị của m là ? Giá trị của n là ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Daisy 5 tháng 2022-06-30T16:28:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T16:29:55+00:00

  Câu 1 : Các số 693 , 495 và 117 có ước chung lớn nhất là 

   Giải : 

  Ta có :

  693 = 3² . 7 . 11

  495 = 5 . 3² . 11

  117 = 3² . 13

  ⇒ ƯCLN ( 693 ; 495 ; 117 ) = 3² = 9

  Vậy ƯCLN ( 693 ; 495 ; 117 ) = 9

  Câu 2 : cho D = { x thuộc N*/ x thuộc BC ( 14 , 56 ) , 50 < x <150} tổng các phần tử của tập hợp D là :

  a , 224

  b : 56

  c , 168

  d , 112

  Giải thích : B(14) = { 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126, 140, 154, 168,……}

  B ( 56) = { 56, 112, 168, 224,…… }

  BC ( 14, 56 ) = { 56, 112 , 168 } 

   phần tử của BC ( 14, 56) = 56 +112 = 168

  Chọn câu C

  Câu 3 : Cho sô 39 mn chia hết cho 5 và k chia hết cho 2 . Biết n – m = 2

  Giá trị của m là ?

  Giá trị của n là ?

  Giải thích : 

  Giá trị M là : 34

  Giá trị N là : 36

  0
  2022-06-30T16:30:18+00:00

  1. 9

  693=32.7.11495=32.5.11117=32.13=>UCLN(693;495;117)=32=9

  vậy UCLN(693;495;117)=9

  2. C

  B( 14 ) = 14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126, 140, 154, 168,……

  B ( 56) =56, 112, 168, 224,……

  =>BC ( 14, 56 ) = 56, 112 , 168

  Mà 50 < x < 150 => x thuộc { 56 , 112 }

  Tổng các phần tử của BC ( 14, 56) = 56 +112 = 168

  Vậy chọn C

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )