Môn Toán Lớp 6 (x-1)mũ 2020= (x-1) mũ 14

Question

Môn Toán Lớp 6 (x-1)mũ 2020= (x-1) mũ 14 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Sadie 3 tháng 2022-02-22T21:47:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T21:48:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Xét bài toán phụ :

  -) `0^{1000}=0` ( Với `m>0`)  ; `0^1=0` ; `0^{10}=0`

  `⇒0^m=0`(với `m>0`)

  -) `1^{-10}=1 ; 1^{30}=1`

  `⇒1^m=1` ( với `m∈Z`)

  -) `(-1)^{-10}=1 ; (-1)^{30}=1`

  `⇒(-1)^{2m}=1`(với `m∈Z`)

  Áp dụng bài toán phụ :

  Để `(x-1)^2020= (x-1) ^14` thì `x-1` phải có giá trị `0` hoặc `1` hoặc `(-1)`.

  Xét trường hợp 1 :

  `x-1=0`

  `⇔x=1`

  Xét trường hợp 2 :

  `x-1=1`

  `⇔x=2`

  Xét trường hợp 3 :

  `x-1=-1`

  `⇔x=0`

  Vậy `x∈{0;1;2}`

  0
  2022-02-22T21:48:41+00:00

  $(x-1)^{2020}=(x-1)^{14}$

  Vì $2020$ và $14$ chẵn nên ta chia `3` TH

  $⇒\left[ \begin{array}{l}x-1=-1\\x-1=0\\x-1=1\end{array} \right.$

  $⇒\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=1\\x=2\end{array} \right.$

  Vậy `x=0; 1; 2`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )