Môn Toán Lớp 6 1)Tìm 4 phần 5 của 60 0,25 của 16 1 phần 2 của 3 phần 4 1 phần 3 của 321 tấn

Question

Môn Toán Lớp 6 1)Tìm
4 phần 5 của 60
0,25 của 16
1 phần 2 của 3 phần 4
1 phần 3 của 321 tấn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eva 2 tuần 2022-01-10T23:25:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-10T23:26:29+00:00

  1/

  a) `4/5` của 60

  Số cần tìm là :

  60 x `4/5` = 48

  Vậy số cần tìm là 48.

  b) 0,25 của 16

  Số cần tìm là :

  16 x 0,25 = 16 x `1/4` = 4

  Vậy số cần tìm là 4.

  c) `1/2` của `3/4`

  Số cần tìm là :

  `3/4` x `1/2` = `3/8`

  Vậy số cần tìm là `3/8`.

  d) `1/3` của 321 tấn

  Số cần tìm là :

  321 x `1/3` = 107 (tấn)

  Vậy số cần tìm là 107 tấn.

  0
  2022-01-10T23:27:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1

  4/5×60=48

  0,25×16=1/4×16=4

  1/2÷3/4=2/3

  1/3×321=107 tấn 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )