Môn Toán Lớp 6 1. Tìm a) ƯCLN (10,28 ) b ) ƯCLN(24;36) c ) ƯCLN ( 16 ; 80 ; 176 ) d) ƯCLN ( 6;8;18 ) e ) ƯCLN ( 24;84;180) g) ƯCLN ( 56;140) h) ƯCLN

Question

Môn Toán Lớp 6 1. Tìm
a) ƯCLN (10,28 )
b ) ƯCLN(24;36)
c ) ƯCLN ( 16 ; 80 ; 176 )
d) ƯCLN ( 6;8;18 )
e ) ƯCLN ( 24;84;180)
g) ƯCLN ( 56;140)
h) ƯCLN (12;18;8;20 )
k) ƯCLN ( 9,12,21 )
Giúp mình tìm ước chung lớn nhất với ạ , mình cần gấp lắm , ai giải giúp mình xứng đáng có 10 người yêu :((( Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Athena 21 phút 2022-07-25T12:27:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T12:28:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) 10 = 2 × 5   

  28 = 22 × 7

  ƯCLN ( 10,28 ) : 2 × 5 × 7 = 70.

  c)

  16 = $2^{4}$ ; 80 = $2^{4}$.5 ; 176 = $2^{4}$.11 

  ⇒ƯCLN ( 16 ; 80 ; 176 ) = $2^{4}$ = 16   

  d) 

  18 = 2.3² 

  30 = 2.3.5

  77 = 7.11 

  ƯCLN ( 18, 30,77 ) = 1 

  e) 

  84 = 2² .3.7 ; 24 = 2³ .3 ; 180 = 2² .3².5 

  ⇒ ƯCLN ( 24 ;84 ; 180 ) = 2².3 = 12 

  g) 

  56 = 2³ .7 

  140 = 2² .7 , 5 

  Vậy ƯCLN ( 56 ; 140 ) = 2² . 7 = 28 

  k)  

  ƯCLN ( 7 ; 9 ; 12 ; 21 ) = 1 

  moncute 

  ( câu b và h mk chx làm đc mong tus thông cảm ạ ) ≈

    

   

  0
  2022-07-25T12:28:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

  a,Ta có:

  10=2×5

  28=2³×7 

  ⇒ƯCLN(10;28)=2

  Vậy ƯCLN(10;28)=2

  b,Ta có:

  24=2³×3

  36=2²×3²

  ⇒ƯCLN(24;36)=2²×3=12

  Vậy ƯCLN(24;36)=12

  c,Ta có:

  16=$2^{4}$ 

  80=$2^{4}$×5

  176=$2^{4}$×11

  ⇒ƯCLN(16;80;176)=$2^{4}$=16

  Vậy ƯCLN(16;80;76)=16

  d,Ta có:

  6=2×3

  8=2³

  18=2×3²

  ⇒ƯCLN(6;8;18)=2

  Vậy ƯCLN(6;8;18)=2

  e,Ta có:

  24=2³×3

  84=2²×3×7

  180=2²×3²×7

  ⇒ƯCLN(24;84;180)=2²×3=12

  Vậy ƯCLN(24;84;180)=12

  g,Ta có:

  56=2³×7

  140=2²×5×7

  ⇒ƯCLN(56;140)=2²×7=28

  Vậy ƯCLN(56;140)=28

  h,Ta có:

  12=2²×3

  18=2×3²

  8=2³

  20=2²×5

  ⇒ƯCLN(12;18;8;20)=2×3=6

  Vậy ƯCLN(12;18;8;20)=6

  k,Ta có:

  9=3²

  12=2²×3

  21=3×7

  ⇒ƯCLN(9;12;21)=3

  Vậy ƯCLN(9;12;21)=3

  Cho mình xin hay nhất

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )