Môn Toán Lớp 6 100 : {250 : [ 450 – ( 4. 5 ³ – 2 ² . 25 )]} gấp ạ em tặng 5 sao và cảm ơn và hay nhất ạ

Question

Môn Toán Lớp 6 100 : {250 : [ 450 – ( 4. 5 ³ – 2 ² . 25 )]}
gấp ạ em tặng 5 sao và cảm ơn và hay nhất ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 6 tháng 2022-08-12T23:52:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T23:53:56+00:00

  Đáp án:

  100 : {250 : [ 450 – ( 4. 5 ³ – 2 ² . 25 )]}

  =100: { 250 : [ 450-(4.125-4.25 )]}

  = 100: {250 : [450-(500-100 )]}

  =100: { 250 : ( 450 -400 )}

  =100: {250 : 50 }

  =100 : 5

  =20

   Xin 5 saooo

  0
  2022-08-12T23:54:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ` 100 : {250 : [ 450 – ( 4. 5 ³ – 2 ² . 25 )]}`

  `= 100 : {250 : [ 450 – ( 4.125 – 4.25)]}`

  `=100:{250 : [ 450 – ( 500 – 100)]}`

  `=100:{250 : [450 – 400]}`

  `=100:{250 : 50}`

  `=100 : 5 `

  `=20`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )