Môn Toán Lớp 6 125 + {2.[3.6^2 – (37 – 2 . 17)^3]} – 3 . 25 .2021^0

Question

Môn Toán Lớp 6 125 + {2.[3.6^2 – (37 – 2 . 17)^3]} – 3 . 25 .2021^0 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Piper 5 phút 2022-07-25T15:20:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T15:21:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `125 + {2.[3.6^2 – (37 – 2 . 17)^3]} – 3 . 25 .2021^0`

  `=125 + {2.[3.36 – (37 – 34)^3]} – 3 . 25 .1`

  `=125 + {2.[3.36 – 3^3]} – 3 . 25 .1`

  `=125 + {2.[108 – 27]} – 3 . 25 .1`

  `=125 + {2.81} – 3 . 25 .1`

  `=125 + 162 – 3 . 25 .1`

  `=125 + 162 – 75 .1`

  `=125 + 162 – 75 `

  `=287 – 75`

  `=212`

  0
  2022-07-25T15:22:20+00:00

  `text{Đáp án:}`

  `125 + {2.[3.6^2 – (37 – 2 . 17)^3]} – 3 . 25 .2021^0=212`

  `text{Giải thích các bước giải:}`

  `125 + {2.[3.6^2 – (37 – 2 . 17)^3]} – 3 . 25 .2021^0`

  `=125 + {2.[3.36 – (37 – 34)^3]} – 3 . 25 .2021^0`

  `=125 + {2.[3.36 – 3^3]} – 3 . 25 .2021^0`

  `=125 + {2.[3.36 – 27]} – 3 . 25 .2021^0`

  `=125 + {2.[108 – 27]} – 3 . 25 .2021^0`

  `=125 + {2.81} – 3 . 25 .2021^0`

  `=125 + 162 – 3 . 25 .2021^0`

  `=125 + 162 – 75 .1`

  `=125 + 162 – 75 `

  `=287 – 75`

  `=212`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )