Môn Toán Lớp 6 2016-100.(x+11)=2 mu 7: 2 mu 3

Question

Môn Toán Lớp 6 2016-100.(x+11)=2 mu 7: 2 mu 3 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ruby 4 tháng 2022-08-12T23:50:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T23:51:25+00:00

  Đáp án:

   x=9

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  2016 – 100\left( {x + 11} \right) = \frac{{{2^7}}}{{{2^3}}}\\
   \Leftrightarrow 2016 – 100x – 1100 = {2^4}\\
   \Leftrightarrow 100x = 900\\
   \Leftrightarrow x = 9
  \end{array}\)

  0
  2022-08-12T23:52:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:2016-100.[x+11]=2 mũ 4

                                        =2016-100[x+11]=16

                                         =100[x+11]=2016-16

                                          =100[x+11]=2000

                                            =[x+11]=2000-100

                                               =[x+11]=1900

                                                =1900-11

                                                 =1889

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )