Môn Toán Lớp 6 21 × [(1245 + 987)÷ 2 mũ 3 -15 ×12 ] +21

Question

Môn Toán Lớp 6 21 × [(1245 + 987)÷ 2 mũ 3 -15 ×12 ] +21 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Charlie 16 phút 2022-07-25T08:35:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T08:37:24+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `21xx[(1245+987):2^3-15xx12]+21`

  `=21xx[2232:8-180]+21`

  `=21xx[279-180]+21`

  `=21xx99+21`

  `=2079+21`

  `=2100`

  0
  2022-07-25T08:37:29+00:00

  $\text{21. [(1245+987):}$$2^{3}-15.12] +21$

  `\text{=21.(2232:8-180)+21}`

  `\text{=21.(279-180)+21}`

  `\text{=21.99+21}`

  `\text{=2079+21}`

  `\text{=2100}`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )