Môn Toán Lớp 6 (27-x)+(15+x)=x-24 giúp mình với

Question

Môn Toán Lớp 6 (27-x)+(15+x)=x-24 giúp mình với
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eloise 35 phút 2022-07-29T19:16:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T19:17:53+00:00

  Đáp án:

  $x=66$

  Lời giải:

  $(27-x)+(15+x)=x-24$

  $⇔27-x+15+x=x-24$

  $⇔27+15=x-24$

  $⇔42=x-24$

  $⇔x=24+42$

  $⇔x=66$

  Vậy $x=66$

  0
  2022-07-29T19:17:57+00:00

  Đáp án:(27-x)+(15+x)=x-24⇔-x=-24-27-15⇔x=66

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )