Môn Toán Lớp 6 3^x-2+5.2^3= 47+18:(4^2-7) giúp với ạ em đag cần gấp ak

Question

Môn Toán Lớp 6 3^x-2+5.2^3= 47+18:(4^2-7) giúp với ạ em đag cần gấp ak Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mary 12 phút 2022-07-21T08:16:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T08:17:55+00:00

  `3^(x – 2) + 5 . 2^3 = 47 + 18 : (4^2 – 7)`

  `3^(x – 2) + 5 . 8 = 47 + 18 : (16 – 7)`

  `3^(x – 2) + 40 = 47 + 18 : 9`

  `3^(x – 2) + 40 = 47 + 2`

  `3^(x – 2) + 40 = 49`

  `3^(x – 2) = 49 – 40`

  `3^(x – 2) = 9`

  `3^(x – 2) = 3^2`

  `x – 2 = 2`

  `x = 2 + 2`

  `x = 4`

  0
  2022-07-21T08:18:04+00:00

  ~ gửi bạn ~

  Đáp án:

  `x = 4` 

  Giải thích các bước giải:

  `3^{x-2}+5.2^3= 47+18:(4^2-7)`

  `⇒ 3^{x – 2} + 5.8 = 47 + 18:9`

  `⇒ 3^{x – 2} + 40 = 47 + 2`

  `⇒ 3^{x – 2} + 40 = 49`

  `⇒ 3^{x – 2} = 9`

  `⇒ 3^{x – 2} = 3^2`

  `⇒ x – 2 = 2`

  `⇒ x = 4`

  Vậy `x = 4`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )