Môn Toán Lớp 6 -3/7 . 15/23 + -3/23 . 8/7 + 9/21

Question

Môn Toán Lớp 6 -3/7 . 15/23 + -3/23 . 8/7 + 9/21 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Vivian 1 tuần 2022-05-07T08:22:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T08:23:28+00:00

  Đáp án:

  `(-3)/7 × 15/23 + (-3)/23 × 8/7 + 9/21`

  `= (-3)/7 × 15/23  + 8/23 × (-3)/7 + 9/21`

  `= (-3)/7 × (15/23 + 8/23) + 9/21`

  `= (-3)/7 × ( (15 + 8)/23) + 9/21`

  `= (-3)/7 × 1 + 9/21`

  `= (-3)/7 + 9/21`

  `= (-9)/21 + 9/21`

  `= (-9 + 9)/21`

  `= 0/21`

  `=0`

  0
  2022-05-07T08:23:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-toan-lop-6-3-7-15-23-3-23-8-7-9-21

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )