Môn Toán Lớp 6 47-3.(x+8)=5 giúp mình với

Question

Môn Toán Lớp 6 47-3.(x+8)=5
giúp mình với Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 11 tháng 2022-04-08T14:06:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T14:07:50+00:00

  Đáp án:     `x = 6`

  Giải thích các bước giải:

    `47 – 3 . (x + 8) = 5`

  `⇒ 3 . (x + 8) = 47 – 5`

  `⇒ 3 . (x + 8) = 42`

  `⇒ x + 8 = 42 : 3`

  `⇒ x + 8 = 14`

  `⇒ x = 14 – 8`

  `⇒ x = 6`

  Vậy `x = 6`

   

  0
  2022-04-08T14:08:01+00:00

  Đáp án:

  47 – 3( x + 8 ) = 5

  ⇒ 47 – 3x – 24 = 5

  ⇒ 23 – 3x = 5

  ⇒ 18 = 3x

  ⇒ 3x = 18

  ⇒ x = 6

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )