Môn Toán Lớp 6 5^40 + 5^36 + 5^32 + -…+5^4 Help

Question

Môn Toán Lớp 6 5^40 + 5^36 + 5^32 + …….+5^4
Help Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Vivian 5 ngày 2022-09-23T04:49:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T04:50:33+00:00

  Đáp án :

  `A=(5^44-5^4)/624`

  Giải thích các bước giải :

  `A=5^40+5^36+5^32+…+5^4`
  `<=>5^4A=5^44+5^40+5^36+…+5^8`
  `<=>5^4A-A=5^44+5^40+5^36+…+5^8-5^40-5^36-5^32-…-5^4`
  `<=>624A=5^44-5^4`
  `<=>A=(5^44-5^4)/624`
  Vậy : `A=(5^44-5^4)/624`

  0
  2022-09-23T04:51:29+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  `A=5^{40}+5^{36}+5^{32}+…+5^{4}`

  `-> 5^4 .A=5^{44}+5^{40}+5^{36}+…+5^{8}`

  `->5^4 .A-A=(5^{44}+5^{40}+5^{36}+…+5^{8})-(5^{40}+5^{36}+5^{32}+…+5^{4})`

  `->625.A-A=5^{44}-5^{4}`

  `-> 624A=5^{44}-5^{4}`

  `-> A=(5^{44}-5^{4})/(624)`

  Vậy `A=(5^{44}-5^{4})/(624)`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )